lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
regulamin zabawy
aktywności fabularne
Aktywności fabularne to lista różnych zadań, które mają na celu docenienie kreatywności graczy. Są one podzielone na cztery kategorie, według poziomu trudności - znajdują się tam przy tym takie pozycje, które realizować może każdy, bez względu na staż na forum i posiadaną postać. Wiele z nich pomoże Wam za to wczuć się w wyjątkowy australijski klimat.
:koala:
Wybrane zadania wykonywać można dowoli, bez żadnych ograniczeń. Każdorazowo za poprawnie zrealizowane zadanie odebrać można specjalną nagrodę, których pełen wykaz znajduje się tutaj.
Przy aktywnościach oznaczonych gwiazdką * dopuszczane są również gry rozegrane kontami nieaktywnymi.

Aby każda gra uznana została za zaliczoną, nie musi być zakończona, ale osoba ubiegająca się o nagrodę musi napisać w niej minimum 4 posty fabularne.
odbieranie nagród
001. Nagrody można odbierać bez limitu, o ile korzystanie z nich nie wzbudzi wątpliwości administracji (np. stałe prośby o następne uśmiechy losu, bez wykonywania rozgrywania któregokolwiek z nich, długoterminowe przebywanie na nieobecności z użyciem kuponu, długoterminowe przetrzymywanie wizerunku na rezerwacji itp.)
002. Każdy użytkownik może podarować innym graczom bony podarunkowe. Ilość podarowanych bonów jest dowolna, jednak zabrania się podarowania temu samemu graczowi przez konkretnego użytkownika więcej, niż jeden bon podarunkowy na miesiąc. (Przykład: Gracz X może w jednym miesiącu dać bony graczom Y, Z, Q, jednak tylko po jednym na każdego z nich)
003. Każdy użytkownik może otrzymać bon podarunkowy od innego gracza, a jeśli pochodzą one od różnych użytkowników, ich liczba jest dowolna.
004. Każdy użytkownik może podarować innym graczom konkretną nagrodę (bez potrzeby przesyłania bonów podarunkowych) - tyczy się to też tych nagród, które sam otrzymał, a z których nie korzysta. Jak w przypadku bonów, panuje tu zasada - jedna nagroda dla konkretnego gracza miesięcznie.
(Przykład: Gracz X dostał w evencie kupon multikonto, ale nie zamierza z niego korzystać. Może więc oddać przywilej skorzystania z niego innemu graczowi, przez oznaczenie tego gracza w odbiorze nagród.)

005. Bon podarunkowy upoważnia do odebrania jednej nagrody z puli, której dotyczy lub jednej nagrody wybranej niższej puli.
(Przykład: Otrzymując bon z puli trzeciej, możesz wybrać jedną nagrodę z puli trzeciej/drugiej lub pierwszej).
006. Podczas dezaktywowania postaci, w której dzienniku MG znajdują się niewykorzystane kupony - można poprosić o ich przeniesienie do dziennika MG dowolnego aktywnego, posiadanego przez tego samego użytkownika multikonta - w przeciwnym razie kupony te przepadają i nie będzie można z nich skorzystać (chyba, że postać zostanie ponownie aktywowana).
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
nagradzane zadania
aktywności fabularne

łatwe aktywności (I)
  • — graj postacią:
001. pracującą w typowo australijskiej branży (związanej z tutejszą przyrodą, zwierzętami lub morzem) (wspomnij o tym w 3 postach)
002. mającą Aborygeńskie korzenie (wspomnij o tym w 3 postach)
003. należącą do co najmniej 3 osobowej rodziny (rodzinę muszą stanowić aktywni gracze) (wspomnij o tym w 3 postach)
004. która po latach powróciła do Lorne Bay (wspomnij o tym w 3 postach)

  • — rozegraj grę:
001. w której twoja postać zapoznaje się z kulturą aborygenów (czyta książkę, ogląda film, słucha muzyki, idzie do galerii)
002. w której musisz stoczyć walkę ze wściekłym wombatem
003. w której twoja postać pływa w morzu
004. w której twoja postać odwiedza las deszczowy
005. w której twoja postać odwiedza Sanktuarium Koali
006. w której twoja postać nabawia się kontuzji
007. w której wezmą udział przynajmniej 3 postacie
008. z wykorzystaniem konta Universal Person

  • — zgłoś się komuś:
001. do poszukiwań i odegrajcie razem jedną grę
002. ogłaszającemu się w dziale “kto zagra” i odegrajcie razem rozgrywkę

001. przez tydzień napisz przynajmniej jednego posta na dzień
002. wpisz się do relacji 5 różnym użytkownikom
003. posiadaj przynajmniej jedno multikonto
004. otwórz swój warsztat i wykonaj pięć zamówień
005. napisz kartę postaci na minimum 4000 znaków (ze spacjami)
006. rozegraj gry w co najmniej trzech tematach należących do pierwszego szlaku turystycznego "wakacje pod palmą"
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
nagradzane zadania
aktywności fabularne

przystępne aktywności (II)
001. rozwiąż prosty test dotyczący wiedzy zawartej w przewodnikach forumowych (zgłoś się po niego na konto Lorne Bay)
002. rozegraj gry we wszystkich dzielnicach Lorne Bay (dowolną liczbą multikontami)
003. załóż instagrama swojej postaci i zamieść tam minimum 5 wpisów
004. rozegraj gry w co najmniej pięciu tematach należących do drugiego szlaku turystycznego "poranek na plaży"
005. pisz przez cały tydzień po 2 posty dziennie (można wykorzystać do tego wszystkie posiadane multikonta)

  • — dowolną liczbą multikont rozegraj 3 gry:
003. w których istotną rolę rozegrają Australijskie zwierzęta
004. w których twoja postać spożywa alkohol
005. w dziale retrospekcji
006. w dziale podróży
007. w Cairns
008. w Kurandzie
009. w Port Douglas
010. na Gahdun Island
011. w których istotną rolę odegrają Aborygeni (tu prosimy o uzasadnienie)

  • — umieść w:
001. poście autorski tekst szanty, a następnie fabularnie zaśpiewaj ją swoją postacią
002. 5 rozgrywkach (zakończonych) outfit, jaki miała na sobie twoja postać
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
nagradzane zadania
aktywności fabularne

wymagające aktywności (iii)
  • — posiadaj przynajmniej po jednej postaci:
001. mieszkającej w każdej dzielnicy
002. z każdej kategorii wiekowej (można je znaleźć w dziale boarding pass)

  • — jednym kontem rozegraj 5 gier:
001. w których twoja postać uprawia sporty wodne
002. dotyczących pracy twojej postaci
003. z członkiem rodziny swojej postaci
004. w których twoja postać będzie zmagać się z leczeniem jakiejś choroby
005. w których skorzystasz ze wszystkich dostępnych na forum środków transportu publicznego (kolejka, autobus, prom, taxi, samolot) opisując w osobnych rozgrywkach daną podróż

  • — dowolną liczbą multikont:
001. rozegraj 2 gry w temacie, w którym jeszcze nikt przed Tobą nie pisał (z wyłączeniem subforów)
002.rozegraj 5 gier, z których każda będzie składała się łącznie z minimum 25 postów
003. napisz 5 postów zawierających minimum 5000 znaków ze spacjami
004. napisz 10 postów, w których twoja postać się nie odezwie - każdy w innej grze
*005. rozegraj gry w co najmniej ośmiu tematach należących do trzeciego szlaku turystycznego "noc pełna gwiazd"


001. prowadź własny warsztat i zrealizuj przynajmniej 10 zamówień dla 10 różnych użytkowników
002. ustal w swoich relacjach 10 powiązań z różnymi użytkownikami i wpisz je wszystkie w swoim temacie (postacie tego samego użytkownika liczone są jako 1)
003. pisz przez cały tydzień po 4 posty dziennie (dowolną liczbą multikont)
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
nagradzane zadania
aktywności fabularne

trudne aktywności (iv)
  • — dowolną liczbą multikont:
*001. rozegraj gry w dwunastu lokacjach danej dzielnicy z pominięciem subforów
*002. rozegraj gry w co najmniej piętnastu tematach należących do podstawowych szlaków turystycznych (wakacje pod palmą, poranek na plaży, noc pełna gwiazd)
*003. rozegraj gry w co najmniej dziesięciu tematach należących do czwartego szlaku turystycznego, składającego się z lokacji o podwyższonym ryzyku

  • — jednym kontem rozegraj:
001. gry w każdej dzielnicy Lorne Bay, przy czym każdą z innym użytkownikiem
002. gry w każdym subforum działu Departures, przy czym każdą z innym użytkownikiem
003. dziesięć gier z dziesięcioma różnymi użytkownikami (przy kolejnych realizacjach zadania można wykorzystać tych samych użytkowników co poprzednio, jednak zgłoszone gry nie mogą się powtarzać)
004. ciążę aż do narodzin dziecka, trwającą minimum 4 miesiące czasu rzeczywistego (męskiej postaci pełniącej rolę ojca również przysługuje nagroda)


001. zorganizuj własny event (typu urodziny/ślub/impreza tematyczna), w którym weźmie udział przynajmniej 10 cudzych postaci (łącznie z twoją), a każda z nich napisze minimum 1 post, przy czym ty do odebrania nagrody musisz napisać minimum 4. Event przed rozpoczęciem należy zgłosić administracji i musi być on dostępny dla wszystkich chętnych (przypada jedna nagroda na użytkownika, niezależnie od tego ile jego postaci wzięło udział w evencie i czy był gościem, czy organizatorem)
002. weź czynny udział (napisz minimum 4 posty) w fabularnym evencie zorganizowany przez innego użytkownika, w którym łącznie wzięło udział (napisało minimum 1 post) przynajmniej 10 postaci (multikonta tej samej osoby liczone są oddzielnie) - taki event musi być dostępny dla wszystkich chętnych i spełniać wymagania opisane we wcześniejszym zadaniu (przypada jedna nagroda na użytkownika, niezależnie od tego ile jego postaci wzięło udział w evencie i czy był gościem, czy organizatorem)
*003. napisz 500 postów fabularnych (posty napisane przez różne multikonta sumują się)
004. pisz przez cały tydzień po 5 postów dziennie (dowolną liczbą multikont)
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
Zablokowany