lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
rezerwacje
wizerunków
ZASADY REZERWACJI
001. Z jednego konta można zarezerwować maksymalnie dwa wizerunki - jeden podstawowy i jeden dodatkowy.
002. Rezerwacja podstawowa ważna jest przez 72h. Istnieje możliwość przedłużenia jej do 7 dni (wówczas należy napisać w tej sprawie pw na konto Lorne Bay).
003. Rezerwacja dodatkowa ważna jest przez 24h (bez możliwości przedłużenia). W tym czasie trzeba odebrać ją na konto docelowe - takie, które będzie korzystać z tego wizerunku.
004. Przez odbiór rezerwacji dodatkowej na docelowe konto rozumie się zacytowanie posta z rezerwacją, opcjonalnie dopisując dowolną adnotację.
005. Przedłużona rezerwacja zawsze obowiązuje do godziny 23:59 ostatniego dnia, więc jej przejęcie możliwe jest dopiero o godzinie 0:00 dnia następnego.
006. Rezerwację, której nie przedłużono, można przejąć od razu po upłynięciu jej ważności, zgodnej z godziną wpisaną na listę rezerwacji. Przykładowo, jeśli rezerwację wpisano o 12:35 i nie została ona przedłużona, można ją przejąć o godzinie 12:36.
007. W przypadku dezaktywacji postaci, jej wizerunek można przejąć po upływie pełnej godziny. Przykładowo, jeśli postać dezaktywowała się o 12:35, jej wizerunek można zarezerwować o 13:36.
008. Ten sam wizerunek gracz może zarezerwować maksymalnie 3 razy (niezależnie od konta, panuje zasada - 3 rezerwacje na użytkownika, a nie 3 rezerwacje na konto).
009. 4 rezerwację tego samego wizerunku można złożyć dopiero po upłynięciu pełnego tygodnia (7 dni), od wygaśnięcia 3 rezerwacji.
010. Zmienić rezerwację z wizerunku A na wizerunek B (kiedy użytkownik nie skończył jeszcze swojej kp) można jedynie z tego samego konta, z którego wpłynęła rezerwacja A.
011. Zmiana wyglądu u postaci aktywnej musi odbywać się z udziałem konta, na którym będzie zachodziła zmiana. Możliwe jest odebranie wizerunku od innego użytkownika, jednak musi być on odebrany na docelowe konto. Po dokonaniu rezerwacji, należy wypełnić odpowiedni kod w zamówieniach.
012. Wizerunek wykorzystywany do zmiany wyglądu traktowany jest jako rezerwacja dodatkowa, więc obowiązuje 24h.
013. Rezerwacja wizerunku z konta nieaktywnego traktowana jest jako rezerwacja dodatkowa na czas aktywacji, więc obowiązuje 24h (w przypadku złożenia z takiego konta rezerwacji podstawowej, administracja będzie ją zamieniać na dodatkową).
014. Rezerwacje opcjonalne, typu "jeśli nie złapię wizu A, to rezerwuję wiz B" nie będą uznawane,
015. Gdy dla bliźniąt jednojajowych pojawią się dwie rezerwacje z różnych kont, obowiązuje czas podany w pierwszej z tych rezerwacji.
016. Konta, które oddały do sprawdzenia kartę postaci ze wpisanym wizerunkiem, którego uprzednio nie zarezerwowały, nie otrzymają akceptacji - niezależnie od tego, czy w chwili sprawdzania wizerunek był wolny, czy nie.
017. Jednorazowo dopuszcza się zmianę rezerwacji podstawowej na dodatkową, jednak w przypadku jej odebrania na inne konto niemożliwe jest przedłużenie takiej rezerwacji (będzie ona ważna maksymalnie 72h).

CODE: Zaznacz cały

[b]Rezerwacja podstawowa:[/b] txt
[b]Rezerwacja dodatkowa:[/b] txt
PROSIMY O NIEUŻYWANIE EMOJI W KODZIE!
rezerwacje
miejsc pracy
ZASADY REZERWACJI
001. Jedno konto może dokonać rezerwacji jednego miejsca pracy na czas 72h z możliwością przedłużenia do 7 dni.
002. W celu dokonania przedłużenia rezerwacji należy napisać pw na konto Lorne Bay.
003. Karta postaci, w której użytkownik wpisał zawód niepowielany zarezerwowany przez kogoś innego, nie będzie akceptowana.
004. Przez zawody niepowielane rozumie się te, które z przyczyn zrozumiałych nie mogą należeć do dwóch postaci, przykładowo w szpitalu może być jeden dyrektor, ale może być wiele pielęgniarek.
005. Rezerwacja miejsca pracy nie jest obowiązkowa - jeśli użytkownik odda do sprawdzenia kartę postaci z zawodem, który w chwili sprawdzenia nie będzie ani zarezerwowany ani zajęty - użytkownik ten otrzyma akceptację.
006. Dopuszcza się zarezerwowanie miejsca pracy dla innego gracza, należy wówczas zaznaczyć to w miejscu "nick postaci".

CODE: Zaznacz cały

[b]Nick postaci:[/b] txt
[b]Nazwa miejsca pracy:[/b] txt
[b]Stanowisko:[/b] txt
PROSIMY O NIEUŻYWANIE EMOJI W KODZIE!
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
wizerunki
lista rezerwacji
10/12
- Cosmo Jarvis - 23:59
11/12
- Sofia Boutella - 23:59
13/12
- Jennifer Lawrence - 23:59
- Leo Suter - 23:59
miejsca pracy
lista rezerwacji
xx/xx
- zawód (miejsce pracy) - @nick - XX:XX
twórcza foka
lorne bay
brak multikont
hakerka/sprzedaje informacje — u "mistrza" Clearwater / w sieci
30 yo — 165 cm
Awatar użytkownika
about
Obudźcie mnie, kiedy to się skończy.
Rezerwacja podstawowa: Sofia Boutella

Od razu poproszę o przedłużenie na max.

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Rezerwacja przedłużona do 11/12 godz. 23:59
lorne bay — lorne bay
26 yo — 170 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
Rezerwacja podstawowa: Jennifer Lawrence

I z tego miejsca bardzo ładnie proszę o przedłużenie! :)

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Przedłużono 13/12 do godziny 23:59.
powitalny kokos
nick autora
brak multikont
Archeolog, himalaista, właściciel centrum sportu — Himalaje
27 yo — 197 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
Rezerwacja podstawowa: Leo Suter

pana Piotra jednak nie chce i proszę o przedłużenie na maxa

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Rezerwacja przedłużona do 13/12 godz. 23:59
powitalny kokos
catlady#7921
brak multikont
lorne bay — lorne bay
35 yo — 180 cm
Awatar użytkownika
about
I practice self-destruction by watching you love someone new.
parker guillebeaux pisze: 03 gru 2023, 18:14
Robin Callaway pisze: 02 gru 2023, 23:27
Rezerwacja dodatkowa: fabien frankel

Rezerwacja dodatkowa wpisana na listę, do odebrania na właściwe konto.
odbieram tutaj i proszę na wszelki wypadek o przedłużenie :oops:

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu. Przedłużono do 10/12 - 23:59

Rezerwacja podstawowa: cosmo jarvis

pana Fabiana jednak nie chcę i zamieniam i proszę z tym samym terminem rezerwacji. Dziękuję.

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Rezerwacja przedłużona do 10/12 godz. 23:59
ODPOWIEDZ