regulamin • rezerwacje wizerunków i miejsc pracy • zamówienia
100 yo
100 cm
sprytny wąż
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

rezerwacje
wizerunków
ZASADY REZERWACJI
Z jednego konta można zarezerwować maksymalnie dwa wizerunki - jeden podstawowy i jeden dodatkowy.
Rezerwacja podstawowa ważna jest przez 72h. Istnieje możliwość przedłużenia jej do 7 dni (wówczas należy napisać w tej sprawie pw na konto Lorne Bay).
Rezerwacja dodatkowa ważna jest przez 24h (bez możliwości przedłużenia). W tym czasie trzeba odebrać ją na konto docelowe - takie, które będzie korzystać z tego wizerunku.
Przez odbiór rezerwacji dodatkowej na docelowe konto rozumie się zacytowanie posta z rezerwacją, opcjonalnie dopisując dowolną adnotację.
Przedłużona rezerwacja zawsze obowiązuje do godziny 23:59 ostatniego dnia, więc jej przejęcie możliwe jest dopiero o godzinie 0:00 dnia następnego.
Rezerwację, której nie przedłużono, można przejąć od razu po upłynięciu jej ważności, zgodnej z godziną wpisaną na listę rezerwacji. Przykładowo, jeśli rezerwację wpisano o 12:35 i nie została ona przedłużona, można ją przejąć o godzinie 12:36.
W przypadku dezaktywacji postaci, jej wizerunek można przejąć po upływie pełnej godziny. Przykładowo, jeśli postać dezaktywowała się o 12:35, jej wizerunek można zarezerwować o 13:36.
Ten sam wizerunek gracz może zarezerwować maksymalnie 3 razy (niezależnie od konta, panuje zasada - 3 rezerwacje na użytkownika, a nie 3 rezerwacje na konto).
4 rezerwację tego samego wizerunku można złożyć dopiero po upłynięciu pełnego tygodnia (7 dni), od wygaśnięcia 3 rezerwacji.
Zmienić rezerwację z wizerunku A na wizerunek B (kiedy użytkownik nie skończył jeszcze swojej kp) można jedynie z tego samego konta, z którego wpłynęła rezerwacja A.
Zmiana wyglądu u postaci aktywnej musi odbywać się z udziałem konta, na którym będzie zachodziła zmiana. Możliwe jest odebranie wizerunku od innego użytkownika, jednak musi być on odebrany na docelowe konto. Po dokonaniu rezerwacji, należy wypełnić odpowiedni kod w zamówieniach.
Wizerunek wykorzystywany do zmiany wyglądu traktowany jest jako rezerwacja dodatkowa, więc obowiązuje 24h.
Rezerwacja wizerunku z konta nieaktywnego traktowana jest jako rezerwacja dodatkowa na czas aktywacji, więc obowiązuje 24h (w przypadku złożenia z takiego konta rezerwacji podstawowej, administracja będzie ją zamieniać na dodatkową).
Rezerwacje opcjonalne, typu "jeśli nie złapię wizu A, to rezerwuję wiz B" nie będą uznawane,
Gdy dla bliźniąt jednojajowych pojawią się dwie rezerwacje z różnych kont, obowiązuje czas podany w pierwszej z tych rezerwacji.
Konta, które oddały do sprawdzenia kartę postaci ze wpisanym wizerunkiem, którego uprzednio nie zarezerwowały, nie otrzymają akceptacji - niezależnie od tego, czy w chwili sprawdzania wizerunek był wolny, czy nie.
Jednorazowo dopuszcza się zmianę rezerwacji podstawowej na dodatkową, jednak w przypadku jej odebrania na inne konto niemożliwe jest przedłużenie takiej rezerwacji (będzie ona ważna maksymalnie 72h).

Kod: Zaznacz cały

[b]Rezerwacja podstawowa:[/b] txt
[b]Rezerwacja dodatkowa:[/b] txt
rezerwacje
miejsc pracy
ZASADY REZERWACJI
Jedno konto może dokonać rezerwacji jednego miejsca pracy na czas 72h z możliwością przedłużenia do 7 dni.
W celu dokonania przedłużenia rezerwacji należy napisać pw na konto Lorne Bay.
Karta postaci, w której użytkownik wpisał zawód niepowielany zarezerwowany przez kogoś innego, nie będzie akceptowana.
Przez zawody niepowielane rozumie się te, które z przyczyn zrozumiałych nie mogą należeć do dwóch postaci, przykładowo w szpitalu może być jeden dyrektor, ale może być wiele pielęgniarek.
Rezerwacja miejsca pracy nie jest obowiązkowa - jeśli użytkownik odda do sprawdzenia kartę postaci z zawodem, który w chwili sprawdzenia nie będzie ani zarezerwowany ani zajęty - użytkownik ten otrzyma akceptację.
Dopuszcza się zarezerwowanie miejsca pracy dla innego gracza, należy wówczas zaznaczyć to w miejscu "nick postaci".

Kod: Zaznacz cały

[b]Nick postaci:[/b] txt
[b]Nazwa miejsca pracy:[/b] txt
[b]Stanowisko:[/b] txt
brak multikont
lorne bay
100 yo
100 cm
sprytny wąż
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

wizerunki
lista rezerwacji
22/10
- Karlie Kloss - 22:12 (dodatkowa)
- Tom Holland - 23:59 (trzecia rezerwacja)
- penn badgley - 23:59
23/10
- Tom Bateman - 00:02
- Angelina Michelle - 09:07
- Teresa Palmer - 11:59 (rezerwacja dodatkowa)
- John Krasinski - 13:55 (rezerwacja dodatkowa)
- Gillian Jacobs - 16:36
- Shay Mitchell - 21:54 (rezerwacja dodatkowa)
- lili reinhart - 23:39
24/10
- Lorenzo Zurzolo - 00:00 (druga rezerwacja)
- Amy Jackson - 00:14
- Angelina Jolie - 04:30
- Camilla Luddington - 22:08
25/10
- Melissa Barrera - 13:04
- adam huber - 13:14
26/10
- Jenna Coleman - 23:59
- Matthias Schoenaerts - 23:59
- Serkay Tütüncü - 23:59
- Gemma Chan - 23:59
28/10
- Cillian Murphy - 23:59
miejsca pracy
lista rezerwacji
25/10
- BARISTA (SPARROW COFFEE) - misiaczek - 17:28
brak multikont
lorne bay
Awatar użytkownika
about
-

Post

Rezerwacja podstawowa: Tom Holland

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu. (trzecia rezerwacja)
Przedłużam do 22.10.
-
nick
32 yo
180 cm
powitalny kokos
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

Rezerwacja podstawowa: penn badgley

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Przedłużam do 22.10.
brak multikont
nick
27 yo
187 cm
powitalny kokos
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

kulka sera pisze: Rezerwacja dodatkowa: SERKAY TÜTÜNCÜ

Rezerwacja dodatkowa uznana i dodana do spisu.
odbieram :hell:

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Przedłużam do 26.10
brak multikont
nick
29 yo
158 cm
powitalny kokos
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

do i wanna know? pisze: Rezerwacja dodatkowa: jenna coleman

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
tu :exited:

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Rezerwacja przedłużona do 26.10 godz. 23:59
brak multikont
nick
11 yo
111 cm
powitalny kokos
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

Rezerwacja podstawowa: Gemma Chan
Rezerwacja dodatkowa: txt

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Rezerwacja przedłużona do 26.10 godz. 23:59
brak multikont
nick
40 yo
187 cm
powitalny kokos
Find what you love and let it kill you
Awatar użytkownika
about
My beer drunk soul is sadder than all the dead Christmas trees of the world.

Post

Rezerwacja podstawowa: Matthias Schoenaerts :)

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
Przedłużam do 26.10
brak multikont
:)
35 yo
184 cm
powitalny kokos
⠀⠀let them wonder how we got this far
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

Belinda Woodhall pisze: Rezerwacja dodatkowa: Tom Bateman

Rezerwacja dodatkowa wpisana na listę, do odebrania na właściwe konto.
Rezerwacja podstawowa: tom bateman
dziękuję <33

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
brak multikont
nick
21 yo
163 cm
powitalny kokos
przecież i tak czaru mi brak, a na drugie mam królowa dram
Awatar użytkownika
about
mówią o mnie raczej zdolna, mądra, skromna, a ja wątpię, czy tak jest

Post

Rezerwacja podstawowa: Angelina Michelle

Rezerwacja podstawowa uznana i dodana do spisu.
brak multikont
ja
36 yo
666 cm
powitalny kokos
I've been a bad woman, but I'm still your woman
Awatar użytkownika
about
You can say you don't love me, but don't walk away from me

Post

Rezerwacja podstawowa: Gillian Jacobs


Rezerwacja podstawowa uznana i wpisana na listę.
Wizerunek Natalie Portman wraca do obiegu.

:bag:
brak multikont
nikt
27 yo
176 cm
powitalny kokos
So we sailed up to the sun till we found the sea of green
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky,
and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea

Post

Rezerwacja podstawowa: lili reinhart
Rezerwacja dodatkowa: syndey sweeney

Rezerwacje uznane i dodane do spisu.
Czas rezerwacji dodatkowej minął.
brak multikont
nick
ODPOWIEDZ